Spiegelkapel?

Van Ruiterkapel tot Spiegelkapel

In de jaren ’30 van vorige eeuw wordt een kapel gebouwd achter het klooster en de school op wijk De Ruiter. Op 12 december 1937 zegent Deken Edward De Saegher het nieuwe gebouw in: De Ruiterkapel is het nieuwe middelpunt van de wijk.

Het gebouw kent naast het godsdienstige ook andere doeleinden. De kinderen van de school kwamen er turnen, de vrouwengilde speelde er in 1945 toneel. Wat trouwens voor veel discussie zorgde.

Onder impuls van wijkpriester Arnold Van de Sompele krijgt de kapel in 1972 een grondige opknapbeurt. De herstellingen werden betaald met de opbrengsten van de Fancy-Fair. En ook toen was er plaats voor cultuur. Zo werd er ooit zelfs gedanst. De Ruiterkapel was het hart voor het culturele leven op de wijk.

Door de ontkerkelijking wordt de kapel in 2009 ontwijd. Een jaar later neemt Spiegeltheater er zijn intrek. In eerste instantie is de kapel repetitie- en stapelruimte. Van 2017 tot 2019 speelt Spiegeltheater er af en toe voorstellingen voor beperkt publiek.

Tijdens de coronaperiode ligt alles stil. Dan ontstaat het idee om de kapel her in te richten en er een kleine theaterzaal van te maken. Een groep vrijwilligers van Spiegeltheater gaat aan de slag. Uiteindelijk is het in februari 2022 zover, de locatie is speelklaar. Het lintje wordt doorgeknipt in aanwezigheid van Burgemeester Kris Declercq, het Schepencollege en Deken Renaat Desmedt. Tegelijk verandert de  naam in Spiegelkapel.

In 2024 is het tijd voor een nieuwe stap. De locatie wordt nu ook te huur aangeboden voor allerhande sociaal-culturele activiteiten. Opnieuw wordt de kapel de plaats waar men cultuur kan beleven.

Download (2)